กรีนสเกล มีวัตถุประสงค์ในการ
ผลิต งานออกแบบอย่างมีความรู้
และความรับผิดชอบ ต่อวิชาชีพ โดยคำนึงถึงสภาวะแวดล้อม
การใช้วัสด,ุ วิธีการก่อสร้าง
และความรู้ทางวิศวกรรมที่
เกี่ยวข้อง สอดคล้อง ต้องกันกับ
สภาพเศรษฐกิจ สังคมและศิลป
วัฒนธรรม ความงามและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งนี้เพื่อความพึงพอใจสูงสุดต่อ
ทุกฝ่าย ทั้งเจ้าของโครงการ
และสังคมส่วนรวม
 
 


เจ้าของและกรรมการผู้จัดการ
นายวรวิทย์ อังสุหัสต์
สถาปนิกและนักจัดสวน
ประวัติการศึกษา
- ปริญญาโทคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2530
ตำแหน่งงานอื่นๆ
- ที่ปรึกษาฝ่ายสถาปัตยกรรมนิตยสารบ้านและสวน
- อาจารย์พิเศษคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- สมาชิกกตลอดชีพและกรรมการพิเศษสมาคมไม้ประดับแห่งประเทศไทย
คณะผู้ร่วมงานออกแบบ
- สถาปนิก 2 ตำแหน่ง
- นักออกแบบตกแต่งภายใน 2 ตำแหน่ง
- ภูมิสถาปนิก 2 ตำแหน่ง
- พนักงานเขียนแบบตกแต่งภายใน 1 ตำแหน่ง
- พนักงานเขียนแบบสถาปัตยกรรม 1 ตำแหน่ง
- พนักงานเทคนิคและประเมิณราคา 1 ตำแหน่ง
- พนักงานธุรการ 1 ตำแหน่ง
 

คณะผู้ดำเนินการรับเหมา
- หัวหน้าช่าง 2 ตำแหน่ง
- ผู้ช่วยหัวหน้าช่าง 2 ตำแหน่ง
- คนงานก่อสร้าง 12 ตำแหน่ง
- หัวหน้าคนงาน 1 ตำแหน่ง
 
  งานออกแบบสถาปัตยกรรม
- บ้านพักอาศัยทุกขนาด
- อาคารพาณิชย์ โรงงาน
- โรงแรม บ้านพักตากอากาศ
- อาคารสำนักงาน
งานออกแบบและจัดทำภูมิสถาปัตยกรรม
- สวนบ้านพักอาศัยส่วนตัวทุกประเภท ทุกระดับราคากว่า 60 หลัง
- สวนและภูมิสถาปัตยกรรมในโครงการต่างๆของบริษัท สมประสงค์กรุ๊ป
- สวนและภูมิสถาปัตยกรรมในโครงการ อีสต์วูด พาร์ค คอนโดมิเนียม
- สวนและภูมิสถาปัตยกรรมโครงการ D. S. TOWER
- สวนและภูมิสถาปัตยกรรมภายในโรงกลั่นนำมันบริษัท ไทยออยล์ จำกัด เนื้อที่กว่า 80 ไร่
- สวนดาดฟ้าของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด สาธร
- สวนอาคารสำนักงานบริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด
- สวนและภูมิสถาปัตยกรรมบ้านจัดสรรระดับ A โครงการราชาซิตี้ เลคไซด์แอนด์การ์เดนโฮม จ. ขอนแก่น เนื้อที่กว่า 300 ไร่
- สวนและภูมิสถาปัตยกรรมโรงแรมตากอากาศสวนบัวธานีรีสอร์ท จ. เชียงใหม่ เนื้อที่กว่า 3 ไร่
- สวนหน้าอาคาร CTI TOWER กรุงเทพ
- สวนและภูมิสถาปัตยกรรมศูนย์ฝึกบุคลากร ธนาคารกสิกรไทย จำกัด บางปะกง เนื้อที่สวนประมาณ 3.5 ไร่
- สวนในโครงการมหาชัยมารีน่า
- สวนในโครงการหมู่บ้านจัดสรร เอส. จี. สตาร์
- สวนในโครงการโรงแรมโซฟิเทล จ. ขอนแก่น