ที่กรีนสเกล เราเข้าใจความ ต้องการของคนและสร้าง ความเปลี่ยนแปลงแก่สถา- ปัตยกรรมควบคู่กันตลอดมา โดยหวังว่าวันหนึ่ง ที่ความต้องการ ของคุณมีมากพอ วันหนึ่ง ที่คุณต้องการการเปลี่ยนแปลง คุณพร้อมที่จะเดินเข้ามาหาเรา

ถ้าผู้อ่านบางท่าน ได้เคยสัมผัสความงามของธรรมชาติ ไม่ว่าจะ
เป็นท้องทะเล ภูเขา ที่ท่านคิดว่างามถึงที่สุดกันมาบ้างแล้ว ผู้
เขียนอยากให้ท่านลองนึกเพิ่มขึ้นว่า มีการนำเอาสถาปัตยกรรม
ที่งดงามเหมาะเจาะไปใส่ไว้
 

เพราะเราจะมีโอกาสได้เห็นสิ่งอื่นที่มากกว่าความงาม นั่นคือการใช้สอยที่ดี พอเหมาะควร และส่งเสริมสถานที่
อย่างยิ่ง หลายท่านที่ได้มีโอกาสสัมผัสโรงแรมชั้นนำ ที่ตั้งอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่งดงาม โรงแรมที่กลม
กลืนกับธรรมชาติ อวดมุมมองที่งดงามที่สุดของสถานที่ จำลองมาให้เราชมผ่านระเบียงหรือโถงโล่งโปร่ง คงซาบซึ้ง
กับสิ่งที่ผู้เขียนกล่าวได้ดี
นั่นกระมัง ส่วนที่วิเศษที่สุดขแงสถาปัตยกรรมที่เราสัมผัสได้
สถาปัตยกรรมไม่ได้มีความวิเศษเพียงแค่ที่เรากล่าวไว้ข้างต้น หากยังมีความลุ่มลึกน่าพิจารณาอีกหลายประการ
เราทุกคนคงเคยพบสถานที่บางสถานที่ ที่เมื่อเราได้เข้าไปใช้แล้ว เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ (มี sence of place) ไม่ว่า
จะด้วยการมีโถงกลางเป็นจุดร่วมของทุกคน หรือด้วยการเน้นพื้นที่บางส่วนเป็นที่พักผ่อน น่านั่ง น่าสนทนา
นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบสถาปัตยกรรม ที่ผู้ออกแบบจงใจสร้างสรรค์ขึ้นโดยที่เรา ไม่เคยสังเกตถึง
ความจงใจนั้น เคยมีคนใกล้ชิดในคณะสถาปัตยกรรม บอกกับผู้เขียนว่า งานสถาปัตยกรรมที่ออกแบบดีนั้น จะไหลลื่น และ
กลมกลืนไปกับการใช้งาน จนไม่ค่อยมีผู้สังเกตว่า นั่นคืองานออกแบบที่ดี แต่ถ้างานออกแบบใด ขัดแย้งหรือเป็น
อุปสรรคต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันแล้วละก็ ผู้ใช้จะรับรู้ได้ทันที โดยไม่ต้องเสียเวลาสังเกตเลยด้วยซ้ำ
ฟังมาถึงจุดนี้ ท่านสถาปนิกคงอยากร้องไห้
นอกจากการเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ใช้งานแล้ว เรายังต้องยอมรับว่า
สถาปัตยกรรมยังแนะนำให้เราเข้าไปรู้จัก กับอะไรอื่นอีกมากมาย ดังเช่นที่กักเกนไฮม์ มิวเซียม นิวยอร์ค
แนะนำให้เราชมศิลปะอย่างมีความต่อเนื่อง นั่นก็ สถาปนิกที่แนะนำวิธีชมงานศิลปะแบบใหม่ให้เรา
สถาปนิกยังนำเราเข้าไปสู่ความภาคภูมิใจในสถานที่ ความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมอันเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
ความรู้สึกนี้เป็นอย่างไร ใครที่เคยพาฝรั่งไปชื่นชมพระบรมมหาราชวังของเรา คงเข้าใจสิ่งที่ผู้เขียนต้องการจะบอก
ได้เป็นอย่างดี สถาปนิกเปิดโอกาศให้เราได้คิด ได้สัมผัส ได้รู้จักสังคม วัฒนธรรม ประเพณี ขั้นตอนการใช้ชีวิต
ขั้นตอนการ ทำงาน รสนิยม สิ่งที่พึงปฏิบัติ ความงาม แงะอื่นๆอีกมากมาย ที่เรายังไม่ได้พูดถึงกัน
เพราะสถาปัตยกรรมคือสถานที่แห่งความตั้งใจ ไม่ว่าจะตั้งใจทำงาน ตั้งใจอยู่ ตั้งใจใช้สอย
เพราะสถาปัตยกรรมคือสถานที่แห่งคำบอกเล่าของผู้ออกแบบและเจ้าของสถานที่
เพราะสถาปัตยกรรมคือสถานที่ เป็น "เทศะ" ที่แสดงถึง "กาละ" ที่อาจหมายถึงช่วงเวลาและโอกาส
เพราะสถาปัตยกรรมคือสถานที่แห่งศักยภาพของมนุษย์เรา
นั่นคงอยู่ที่ว่า พวกเราให้คุณค่ากับสถาปัตยกรรมมาก หรือน้อยเพียงใด